Faktori koji utječu na poziciju stranice na google-u

Kad pogledate ovu infografiku i vidite što sve google uzima u obzir  prilikom rangiranja onda će vam biti jasno zašto seo optimizacija nije niti malo lagan posao. Svi ove faktore google je uveo iz po meni 2 glavna razloga:

-da korisnicima da najbolje rezultate za njihov upit
-zato što su ga vlasnici web stranica i seo eksperti natjerali na to iskorištavajući lako zadovoljive faktore u svoju korist.
Takva situacija dovela je do stalnog mjenjanja i unaprijeđivanja algoritma od strane googla.

Za sve nabrojane faktore ne postoje pouzdani podaci koliko uistinu utječu na pozicije, na moz-u su radili testiranja i dolazili do omjera koji se kreću do 0,01 % .

Bez obzira na iznad spomenute postotke, korisno je pogledati koji sve faktori utječu na pozicije stranice.
Većina web stranica ne zadovoljava ni minimalne uvjete za dobro rangiranje, također gledanje svih faktora bi trebalo većinu laika odgovoriti od samostalnog pokušaja rađenja linkova.

Vezano za faktore rangiranja zgodno je spomenuti da osim što se ne znaju stvarne vrijednosti za svaki faktor, ti i takvi se stalno mjenjaju odnosno smanjuje im se ili povećava važnost. Također pridodaju se i novi ovisno od trenutačnih svjetskih trendova na webu.
Osim vanjskih faktora, tu su i unutrašni faktori kvalitete same stranice.

INFOGRAFIKA – faktori rangiranja na google.

FAKTORI KOJI UTJEČU NA POZICIJE STRANICE

Preuzeto sa zimo